De 7 meest gestelde vragen in een eerste gesprek met de psycholoog

SHARE

Dat allereerste gesprek met je psycholoog is superbelangrijk.

Dat spreekt voor zich.

Want natuurlijk zit je met de vraag: zal het wel klikken?

In deze blog lees je welke de eerste bezorgdheden zijn waar veel mensen een antwoord op willen tijdens een eerste gesprek.

vragen mark-fletcher-brown-nN5L5GXKFz8-unsplash
Vragen 1 tot en met 4 hoor ik heel veel.

1. Wat is er met mij aan de hand? Lees meer
2. Hoelang duurt een begeleiding? Lees meer
3. Is een begeleiding met een psycholoog zijn geld wel waard? Lees meer
4. Moet ik ook tussen de sessies door bezig zijn met de begeleiding? Lees meer

Maar nog belangrijker zijn vragen 5 tot en met 7. Die hoor ik veel minder, hoewel ik vind dat je deze vragen zeker ook mag, en zelfs moét stellen.

5. Is er een echte klik tussen mij en mijn psycholoog? Lees meer

6. Wat wil je bereiken met de begeleiding? Lees meer
7. Welke methode van begeleiding mag ik verwachten? Wat is de specifieke aanpak? Lees meer


 

Vier vragen die ik vaak hoor:

1. Wat is er met mij aan de hand?

Terechte vraag. Je worstelt met een aantal issues en wil uiteraard graag weten wat er aan de hand is. Tijdens het eerste gesprek laat ik jou hierover wat vertellen. En maken we een eerste inschatting van wat er mogelijks aan de hand is en welke begeleiding we hiervoor best inzetten.

Uiteraard kan het zijn dat blijkt dat er andere zaken onderliggend zijn aan waar je mee worstelt: zelfbeeld, perfectionisme, gebrek aan perspectief in het leven.

Soms komen deze zaken al in een eerste gesprek naar boven, soms is dat pas later. Dat is niet erg. Het traject is sowieso individueel: we spelen in op de zaken die jou bezighouden. En uiteraard bepaal jij - en niet de psycholoog - waarrond jij wil werken.

2. Hoelang duurt een begeleiding?

Dat is moeilijk op voorhand te zeggen. Ik begeleid jou in het werken aan de zaken die jou bezighouden en waar je wil aan werken. Het spreekt voor zich dat een patroon waar je al lang mee worstelt ook niet op één twee drie verandert.

Gun jezelf de tijd om rustig aan jezelf te werken. We doen sowieso nooit meer sessies dan nodig is. Maar soms is het nuttig de sessies wat korter opeen te laten volgen, soms is het nuttiger wat meer tijd tussen de sessies te laten. Op die manier heb je steeds voldoende tijd om wat je in de sessies meekreeg, rustig te verwerken en ook thuis mee aan de slag te gaan.

Het aantal sessies, de tijd tussen elke sessie, de totale duur van een begeleidingstraject, we stemmen dit steeds samen af, zodat we op elk moment jouw tempo kunnen volgen.

Wat een goed tempo is, hangt ook sterk samen met jouw actieve medewerking. Uiteraard begeleid ik je als psycholoog, maar vraagt het ook een engagement van jouw kant. Stel jezelf dus zeker de vraag: ben ik bereid dit engagement aan te gaan?

3. Is een begeleiding met een psycholoog zijn geld wel waard?

Inderdaad een begeleiding is niet gratis en vraagt dus ook op dat vlak een engagement. Zie het echter als een investering in jezelf en in jouw toekomst: wat kan het jou kosten als je geen hulp inschakelt en je in een complete uitval terechtkomt? Wat is het jou waard om die tegenslag te voorkomen?

Door een correcte prijs te vragen, kan ik jou ook voldoende kwaliteit bieden en mezelf ook voldoende bijscholen om mijn kwaliteit op peil te houden.

Mocht een begeleiding financieel niet haalbaar zijn, ik ben gedeeltelijk geconventioneerd. Dus contacteer me even voor meer informatie.

4. Moet ik ook tussen de sessies door bezig zijn met de begeleiding?

Inderdaad, ik werk via een activerende aanpak met veel inzicht gevende oefeningen. Af en toe een uur bij een psycholoog komen, is niet voldoende om duurzame effecten te ervaren. Daarom is het belangrijk ook tussen de sessies door met het aangereikte bezig te zijn. Op die manier installeer je goede gewoontes geleidelijk aan meer in je leven.


postits Inkedkelly-sikkema-BoAbPMRKLS0-unsplash_LI 
Dan volgen hieronder drie vragen die minder vaak gesteld worden, maar die je eigenlijk wel zou moeten stellen.

5. Is er een echte klik tussen mij en mijn psycholoog?

Deze vraag is heel belangrijk: of er voldoende klik is. Meer zelfs: ze is essentieel.

Dat is ook de reden waarom het eerste kennismakingsgesprek cruciaal is.

Op die manier krijg jij - en ook ik - de tijd om zelf concreet te ervaren hoe het contact tussen ons aanvoelt.

Alleen dan kan je een bewuste keuze maken.

Een relatie moet uiteraard groeien, maar als je echt geen klik voelt, negeer dit dan niet. Dan ben ik waarschijnlijk niet de juiste persoon voor jou en dat is niet erg.

 

6. Wat wil je zelf bereiken met de begeleiding?

Als psycholoog begeleid ik je in het werken rond de problemen waar je mee worstelt. Ik help je om je hulpvraag helder te krijgen. Toch is het belangrijk ook zelf goed stil te staan bij wat je wil bereiken. Als dit niet voldoende duidelijk is, riskeren we te werken rond zaken die je uiteindelijk niet verder helpen.

Ik ben expert in mijn domein, maar jij bent expert van jouw leven. Dus je hebt wel degelijk ook een belangrijke stem. Laat die ook horen. Ik vind het belangrijk open te staan voor elke feedback en input die je mij zelf geeft en dit gedurende het hele traject.

7. Welke methode van begeleiding mag ik verwachten? Wat is de specifieke aanpak?

Ik licht mijn aanpak toe tijdens het kennismakingsgesprek. Toch kan het zijn dat het voor jou op dat moment nog niet helemaal duidelijk is. Dat je gaandeweg vragen over die aanpak voelt opkomen of twijfels krijgt.

Denk dan zeker niet dat het aan jou ligt. Eigenlijk is dat volkomen normaal.

Dat komt zelfs vaak voor.

Het zou jammer zijn, mocht je die vragen of twijfels op dat moment niet durven uiten. Vragen omtrent de aanpak behandelen wij dus niet alleen aan het begin, maar ook tijdens het verdere verloop van het traject.